Elinympäristön huomioivaa toimintaa

|

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät kiinteistöjen energiankulutuksesta. Kulutusseurannan ja -raportoinnin tehostamiseksi olemme ottaneet käyttöön energianhallintajärjestelmän, joka mahdollistaa kulutusten päivittäisen seurannan ja helpottaa kiinteistöjen energiankulutusten vertailua. Lisäksi järjestelmä havaitsee kulutuspoikkeamat ja tekee niistä hälytykset automaattisesti, jolloin tilanteeseen voidaan reagoida nopeasti.

Tavoitteemme on lisätä asukasviestintää ja kertoa arjen ympäristöteoista kuten keinoista säästää energiaa ja vettä.

Parannamme kiinteistöjen energiatehokkuutta toteuttamalla kiinteistöautomaatiosaneerauksia vuosittain. Etähallittavien järjestelmien avulla seuraamme mm. asuntojen lämpötilaa ja kosteutta sekä optimoimme kiinteistön lämmön ja ilmanvaihdon ohjausta. Vuonna 2021 saneerauksia tehtiin kuudessa kohteessa, ja kaikkiaan langaton mittausjärjestelmä on käytössä jo 19 kiinteistössä. Seuraamme asuinolosuhteita myös siirrettävien antureiden ja olosuhdemittausten avulla. Saatua tietoa hyödynnämme kiinteistön teknisten järjestelmien optimoinnissa.

“Tavoitteemme on vähentää hiilidioksidipäästöjä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, ja olemme suunnitelmallisesti tehneet lämmitysjärjestelmämuutoksia kiinteistöissämme. Vuonna 2021 aloitimme muutoksen suunnittelun kolmessa kohteessa, joissa öljylämmitys tullaan korvaamaan uusiutuvalla energialla. Muutokset toteutetaan kesällä 2022.

Kierrätyksen edistäminen

Tavoitteemme on tehostaa jätteiden lajittelua ja vähentää loppujätteen määrää kiinteistöissämme. Talojen jätepisteillä on hyvät mahdollisuudet jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen – keräysastiat muoville, paperille, kartongille, metallille, lasille sekä bio- ja loppujätteelle löytyvät jokaisen talon jätepisteeltä. Jätehuolto on järjestetty kunkin kiinteistön tarpeita vastaavaksi. Jäteastioiden tyhjennysvälejä tarkastellaan kiinteistönhuollon ilmoitusten sekä asukaspalautteen perusteella. Teemme yhteistyötä Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry:n kanssa jätepisteiden siistinä pitämisessä.

Toteutimme biojätteen lajittelun tehostamiskampanjan yhteistyössä Kymenlaakson Jätteen kanssa alkuvuodesta 2022. Kampanja toteutettiin viidessä kohteessamme, joiden asukkaille annettiin kattavat infot biojätteen lajittelusta sekä lajitteluun sopivat välineet: biojäteastia ja pussit. Talojen bio- ja loppujätteen laatua ja määrää mitattiin viiden kuukauden seurantavälillä. Parhaiten biojätteen lajittelua tehostaneessa talossa biojätteen osuutta loppujätteestä saatiin tiputettua jopa 18 %:sta 3 %:iin.

Uudistamme jätepisteitä ja parannamme niiden toimivuutta suunnitelmallisesti rakentamalla jätekatoksia ja asentamalla astiasuojia. Vuonna 2021 jätekatoksia rakennettiin kuuteen kohteeseen. Asuntojen lajitteluratkaisuja kehitämme aina talojen peruskorjausten yhteydessä. Asukasviestinnällä pyrimme vaikuttamaan asukkaiden jätteidenlajitteluhalukkuuteen ja neuvomaan kierrätykseen liittyvissä asioissa.