Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt on laadittu yhteisen asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Kiinteistön alueella ja rakennuksissa tulee asumisessa noudattaa lainsäädännön ja näiden järjestyssääntöjen määräyksiä sekä asumisoppaan ohjeita.

Huoneistot

Huoneistossa ja kiinteistön alueella on annettava asumisrauha muille asukkaille. Yleinen hiljaisuusaika on klo 22.00–7.00.

Huoneistoa on hoidettava huolellisesti. Havaituista vioista ja puutteista on viivytyksettä tehtävä vikailmoitus.

Jos huoneisto jätetään käyttämättä pitkäksi aikaa, on siitä ilmoitettava vuokranantajalle.

Parvekkeet ja huoneistokohtaiset pihat

Parveke on pidettävä siistinä, ja talvisin se on puhdistettava lumesta. Paloturvallisuussyistä parveketta ei saa käyttää varastona. Parvekkeella grillaaminen on kielletty. Tekstiilien tuulettaminen ja kuivaaminen on sallittu parvekekaiteen sisäpuolella.

Mikäli asuntoon kuuluu oma huoneistokohtainen piha-alue, on asukkaan vastattava sen hoidosta ja pidettävä alue siistinä. Huoneistokohtaisella pihalla grillatessa on noudatettava paloturvallisuutta.

Yhteiset tilat ja piha-alueet

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja tarpeeton oleskelu niissä on kielletty. Roskat ja tupakantumpit on laitettava roska-astioihin. Päihdyttävien aineiden nauttiminen piha-alueella ja yhteisissä tiloissa ei ole sallittua.

Pesutupaa ja kuivaushuonetta saa käyttää klo 7.00–22.00.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Porraskäytävissä sekä varastojen, kellarien ja ullakoiden käytävillä ei saa säilyttää mitään tavaraa. Käytäville jätetyt tavarat poistetaan. Palavien nesteiden sekä polttomoottorilla varustettujen laitteiden säilyttäminen varastotiloissa ei ole sallittua.

Pihalla grillaaminen on sallittu siihen erikseen osoitetulla paikalla.

Lintujen ja muiden luonnonvaraisten eläinten ruokkiminen on kielletty kiinteistön alueella.

Pysäköinti

Autot pidetään paikoitusalueella niille varatuilla paikoilla. Autopaikat on tarkoitettu liikenteessä oleville ajoneuvoille. Sisäänkäyntien eteen ajaminen on sallittu poikkeustilanteissa ja vain lyhytaikaisesti. Ajoneuvojen korjaaminen ja peseminen kiinteistön alueella on kielletty.

Autolämmityspistorasia on tarkoitettu vain auton moottorinlämmitintä varten. Kotelon kansi on pidettävä lukittuna eikä lämmitysjohtoa saa jättää roikkumaan tolpasta käytön jälkeen. Autolämmityspistorasiaa ei saa käyttää sähkö- tai hybridiauton lataamiseen.

Tupakointi

Tupakointi huoneistossa ja kaikissa yhteisissä tiloissa on kielletty. Tupakointi on kielletty myös rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueilla ja yhteisillä parvekkeilla. Huoneiston parvekkeella tupakoidessa on huomioitava, ettei siitä aiheudu haittaa muille asukkaille.

Savuttomissa kiinteistöissä tupakointi on kielletty kaikissa kiinteistön sisä- ja ulkotiloissa, ellei tupakointipaikkaa ole erikseen osoitettu.

Jätehuolto

Kotitalousjätteet on vietävä pihalla oleviin jäteastioihin lajitteluohjeen mukaisesti. Jätteitä ei saa jättää astioiden ulkopuolelle. Muiden kuin kotitalousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaan itse huolehdittava.

Lemmikkieläimet

Huoneiston ulkopuolella lemmikit on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Lemmikkien ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkipaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Lemmikit eivät saa liata kiinteistöä tai piha-aluetta.

Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.

Asukkaiden on huolehdittava siitä, että heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.