Kiitokset pitkäjänteisestä työstä asukastoiminnan eteen

|

Kun laki yhteishallinnosta vuokrataloissa tuli voimaan vuonna 1990, alkoi asukastoiminta monissa silloisten, ennen kuntaliitosta toimineiden vuokrataloyhtiöiden taloissa. Yhteishallinnon tarkoituksena on antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa.

Tällä hetkellä Kouvolan Asuntojen taloilla toimii reilut parikymmentä asukastoimikuntaa, joiden aktiivisimmat jäsenet ovat olleet mukana omien toimikuntiensa perustamisesta asti. Kouvolan Asunnot halusi tänä vuonna muistaa pitkään asukastoimikunnissa toimineita ja kiittää heitä heidän pitkäjänteisestä työstään asukastoiminnan eteen.

Aikaisemmin tällä viikolla asukastoimikunnille järjestetyssä pikkujoulutilaisuudessa palkittiin viisi pitkään asukastoimikuntiensa puheenjohtajina toiminutta henkilöä, jotka ovat jo vuosien ajan tehneet hyvää yhteistyötä Kouvolan Asuntojen kanssa.

– He ovat järjestäneet taloissaan erilaista toimintaa muille asukkaille, kuten pihatalkoita, erilaisia juhlia, pikkujouluja, elokuvailtoja ja tapahtumia lapsille. Tällainen toiminta tukee naapurien välistä yhteisöllisyyttä ja lisää asuinviihtyvyyttä, Kouvola Asuntojen asukaskoordinaattori Kaisa Liukka kuvailee palkitsemisten perusteita. – Toivomme edelleen uusia asukastoimikuntia taloihin, joissa niitä ei vielä ole, tai ainakin asukkaita aktiivisesti osallistumaan asukastoimintaan.

Asukastoimintaan pääsee mukaan osallistumalla omassa talossa pidettävään asukaskokoukseen tai ottamalla yhteyttä oman talon asukastoimikuntaan tai Kouvolan Asuntojen asukaskoordinaattoreihin. Asukaskokoukseen ovat tervetulleita kaikki talon asukkaat. Kokouksessa käsitellään talon ajankohtaisia asioita sekä valitaan talolle asukastoimikunta.

Asukastoiminta

  • on asukkaiden yhteistä tekemistä oman asumisviihtyvyyden ja asuinympäristön parantamiseksi
  • tarjoaa keinon asukkaiden itsensä näköisen asuinympäristön luomiseen
  • on vapaaehtoista toimintaa, johon jokainen osallistuu oman jaksamisensa sekä osaamisensa mukaan

Mikä Asukastoimikunta?

  • edustaa tasapuolisesti talon asukkaita
  • käsittelee ja vie eteenpäin asukkaiden tekemiä esityksiä ja kysymyksiä yhtiön suuntaan
  • järjestää yhteistä toimintaa, kuten talkoita, asukasjuhlia ja muita yhteisiä tilaisuuksia