Paloturvallisuusriskien tunnistaminen

|

Keväällä Kouvolan Asuntojen kiinteistöihin tehtyjen paloturvallisuuden riskitarkastusten yhteydessä löydetyt riskitekijät on tunnistettu, korjattu ja mahdollisuuksien mukaan minimoitu. Kulkuväylien esteettömyys on huolto- ja siivouskumppaneidemme jatkuvan tarkkailun alla, mutta myös asukkaat voivat vaikuttaa oman talonsa asumisturvallisuuteen.

Riskikartoitusten yhteydessä ilmenneitä yleisimpiä riskejä olivat:

  • palokuorma yleisissä tiloissa
  • palokatkot kiinteistöjen rakenteissa
  • puutteet opastemerkinnöissä

Olemme viipyilemättä puuttuneet kiinteistöjen turvallisuutta haittaaviin tekijöihin ja tehneet korjauksia niin kiinteistöjen rakenteiden kuin opasteiden osalta. Päivittäistoimiensa ohella huolto- ja siivouskumppanimme huolehtivat jatkuvasti myös siitä, että porrashuoneissa ja yleisten tilojen käytävillä kulku olisi esteetöntä. Väärissä paikoissa säilytettävät tavarat merkitään tarroilla, jotka toimivat irtaimiston omistajille kehotuksina siirtää tavarat välittömästi muualle säilytykseen.

Irtaimiston säilyttäminen uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä on Pelastuslain 379/2021 10 § mukaan ehdottomasti kiellettyä.

Uloskäytävällä säilytettävät tavarat ovat helppo kohde tuhopolttajalle ja palaessaan ne aiheuttavat runsaasti savua. Hätätilanteen sattuessa liikkumisen esteenä oleva irtaimisto vaarantaa myös talon asukkaiden ja pelastushenkilöstön kulun ulos. Katso Kympen kerrostalon porraskäytäviä koskeva info.

Tiesitkö?

Teetämme kaikkiin kiinteistöihimme paloturvallisuuden riskitarkastukset parin vuoden välein. Paloturvallisuuden riskistarkastus on ainutlaatuinen arviointimenetelmä, jossa Safetumin asiantuntija mittaa 175 osa-aluetta kattavan kiinteistön turvallisuusindeksin. Tarkastukset eivät kuulu lakisääteisiin toimenpiteisiin, vaan ne ovat osa omaa asumisturvallisuuden hallintaamme.