Peruskorjauskonseptin pelikirja

|

Kouvolan Asunnot on syksyn aikana käynnistänyt neljän kohteen peruskorjaushankkeen, joka toteutetaan perinteisestä hankintatavasta poikkeavalla toimintamallilla.

Hankkeen suunnittelijat ja urakoitsijat kaikkiin neljään peruskorjattavaan kohteeseen on kilpailutettu kerralla neuvottelumenettelyn kautta. Tämä mahdollistaa tiiviin yhteistyön tilaajan, suunnittelijaryhmän ja urakoitsijoiden kesken heti hankkeen alusta alkaen.

Toimintamallin ideana on, että kaikkien kumppaneiden näkökulmat saadaan huomioitua jo suunnitteluvaiheessa. Normaalia tarkemman ja etupainotteisen tuotannonsuunnittelun avulla luodaan hyvät edellytykset peruskorjauksen ennustettavalle toteutumiselle ja oikea-aikaiselle valmistumiselle.

Suunnitteluryhmä United Founders on vakuuttunut alkaneesta yhteistyöstä

Suunnitteluryhmäksi hankkeeseen valikoitui usean eri rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijan yhteenliittymä United Founders, joka vastaa kohteiden arkkitehti-, rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnittelusta sekä hankkeen projektinjohdosta.

– Yhteistyön perustaksi hankkeen toteutusmuodoksi on valittu allianssi. Ensimmäiset kaksi kuukautta peruskorjauskonseptin kehitystä on nyt takana. Jo tässä vaiheessa on selvää, että osapuoliksi on valikoitunut erinomaisesti yhteen toimiva porukka, suunnitteluryhmä vakuuttaa.

– Ensimmäisen kahden kuukauden aikana olemme saaneet mahdollisuuden miettiä yhdessä sitä, kuinka varsinainen suunnittelu ja toteutus on parasta viedä läpi ennen kuin iskemme kätemme saveen. Tämän alkuvaiheen tuloksena syntyy yhdessä tuotettu koko hankkeen toimintaa ohjaava Pelikirja peruskorjauskonseptista. Tammikuussa pääsemme aloittamaan varsinaisen suunnittelutyön ja tuotannon valmistelu voi alkaa!

United Founders

  • Perustettu v. 2016
  • Toimialueena koko Suomi
  • Tarjoaa kiinteistöalan asiantuntijapalveluita kattavasti niin rakentamiseen kuin ylläpitoonkin
  • Haastaa alan perinteiset mallit ja tarjoaa kiinteistöalalle uusia virtaviivaisia ratkaisuja

Kouvolan Asuntojen peruskorjauskonseptin suunnitteluryhmässä mukana:

  • Laitila Arkkitehdit
  • Plan B Korjaussuunnittelupalvelut Oy
  • UPJ Helsinki Oy
  • VisioPlan Sähkö Oy
  • VisioPlan Talotekniikka Oy
United Foundersin monipuolisen osaamisen takana toimivat useat eri rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijat.

United Foundersin monipuolisen osaamisen takana toimivat useat eri rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijat.