Työtyytyväisyys tärkeimpänä voimavarana

|

Huolehdimme, että työntekijöillämme on turvalliset työolosuhteet ja tarkoituksenmukaiset työvälineet hyvä työergonomia huomioiden. Tarjoamme kattavat työsuhde-edut ja järjestämme vuosittain tyhy-tapahtumia, joilla edistämme yhteisöllisyyttä työyhteisössä. Liukuva työaika ja etätyömahdollisuus tuovat joustoa työn tekemiseen. Kuuntelemme työntekijöitämme: pidämme vuosittain vähintään yhden kehityskeskustelun jokaisen työntekijän kanssa.

Sisäistä viestintää kehittämällä pyrimme parantamaan tiedonkulkua ja vuorovaikutusta työyhteisössä. Etenkin etätyön vakiintuminen osaksi arkea on luonut tarvetta sisäisen viestinnän tehostamiselle.  Pidämme henkilöstölle säännölliset viikkokahvit, joissa käydään läpi yhtiön ajankohtaisia asioita. Uutena sisäisen viestinnän kanavana olemme ottaneet käyttöön henkilöstön oman intranetin. Lisäksi eri yksiköt pitävät omia tiimipalavereitaan kuukausittain.

Kartoitimme työhyvinvointia ja työyhteisön toimivuutta Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyllä ensimmäistä kertaa vuonna 2021.  Jatkossa seuraamme henkilöstön työtyytyväisyyttä vuosittain.

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisen avulla ylläpidämme henkilöstön työssään tarvitsemaa ammattitaitoa sekä ennakoimme tulevaisuuden osaamistarpeita. Kannustamme työntekijöitämme päivittämään osaamistaan ja osallistumaan omia työtehtäviä tukeviin koulutuksiin tarjoamalla neljä koulutuspäivää vuodessa. Työntekijäkohtaiset koulutustarpeet kartoitamme kehityskeskustelujen yhteydessä. Järjestämme myös yhteisiä koko henkilöstölle suunnattuja koulutuksia.