Uudet jätehuoneet tukevat kestävää asumista ja kannustavat kierrättämään

|

Kouvolan Asuntojen ympäristötoiminta on suunnitelmallista ja sen tavoitteisiin kuuluu edistää kestävää asumista ja tehdä siitä asukkailleen mahdollisimman helppoa. Toteutamme kiinteistöjen ylläpidossa ja huollossa energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ja panostamme mm. kiinteistöjen kierrätysmahdollisuuksiin.

Kesäkuussa useaan kohteeseemme valmistui uusia jätehuoneita (pinta-alat n. 13-25 m2), joiden suunnittelussa on huomioitu kiinteistön koon mukainen astiamitoitus. Erilliskerättävät jätejakeet kohteissa ovat kuivajäte (loppujäte), kartonki, paperi, metalli, lasi ja biojäte.

Jätehuoneet ovat lukittuja ja valaistuja, ja niissä on teräsverkoin varustetut ikkuna-aukot vaakarimarakenteilla. Ulkoverhoukset ovat pystypaneloidut ja harmaan värisiksi peittomaalattuja. Lisäksi jätehuoneiden seinä- ja kattopinnat ovat palosuojattu EI 30 rakentein. Katemateriaalina on huopa.

Hankkeen pääurakoitsijana toimi AJ-Rakennuspelti Oy ja suunnittelijoina Ri-Plan Oy ja Arkkitehtitoimisto P. Hellen Oy.