Uusia asumisen ratkaisuja Halkotorille

|

Kouvolan ydinkeskustassa sijaitsevan Halkotorin alueelle on suunnitteilla uusia asuntoja. Pohjolatalon itäpuolella sijaitsevalle vielä rakentumattomalle tontille on vireillä asemakaavan muutos, jossa alueelle aiemmin asemakaavassa esitettyä rakentamisen määrää lisätään.

Korttelialueelle on suunnitteilla uusi asuinkerrostalo. Talon rakennuttajana on Kouvolan kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Kouvolan Asunnot Oy, jonka tavoitteena on tarjota Halkotorin alueelta nykyajan vaatimukset täyttäviä laadukkaita ja kohtuuhintaisia asuntoja.

Asemakaavan muutoksessa Halkotorinkujaan ja Halkotoriin rajautuvan korttelialueen rakentamisen määrää on esitetty kasvatettavaksi siten, että sille olisi tulevaisuudessa mahdollista toteuttaa maksimissaan seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo. Samassa yhteydessä alueella kulkevan, mutta osittain toteutumattoman Halkoraitin kaavamääräyksiä on ajanmukaistettu ja alueen teknisten järjestelmien muutostarpeet on kartoitettu.

Halkotorinkuja 4:n asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 31.3.2021 ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen aineisto olivat nähtävillä 31.3.–4.5.2021 välisen ajan. Kaavahankkeesta annettiin tuolloin palautetta, joka kohdistui lähinnä alueella olevien teknisten järjestelmien ja ympäristöhäiriöiden huomioimiseen rakennuksen tilasuunnittelussa ja rakentamisessa.

Kaavahanke on nyt edennyt ehdotusvaiheeseen teknisen lautakunnan käsittelyyn, jonka jälkeen asemakaavan muutosehdotus on tarkoitus asettaa julkisesti nähtäville heinäkuun ajaksi. Varsinainen talonrakennushanke on kuitenkin mahdollista käynnistää vasta alueen asemakaavan hyväksymisen jälkeen, aikaisintaan vuonna 2022.