Vastuullinen talous liiketoiminnan perustana

|

Vastuullinen talous merkitsee liiketoiminnan taloudellista kannattavuutta, joka luo perustan yhtiön toiminnalle ja sen kehittämiselle. Käytämme liiketoiminnan tuotot kiinteistöjen ylläpitoon, laadun kehittämiseen sekä investointeihin – toimintamme tarkoitus ei ole tuottaa voittoa.

Vastuullinen talous

Keskeinen tavoitteemme on turvata asukkaillemme kohtuuhintainen asuminen. Keskineliövuokramme vuonna 2021 oli 9,35 €/kk (2020: 9,32 €/kk). Vastuullisena toimijana huolehdimme siitä, että asumiskulut ovat ennakoitavissa ja vuokrankorotukset maltillisia. Vuonna 2021 korotimme vuokria ainoastaan neljässä kiinteistössä ja korotukset olivat 2,5–3,3 %.

Asuntojemme käyttöaste vuonna 2021 oli 90,7 % (2020: 89,9 %).  Tavoitteemme on parantaa käyttöastetta, joten kehitämme jatkuvasti toimintaamme sen saavuttamiseksi. Kuluneena vuonna panostimme yhtiön ilmeen ja verkkosivujen uudistamiseen, tehostimme asuntojen markkinointia sekä kehitimme asiakasprosesseja ja viestintää.  Haluamme tarjota sekä uusille että jo asuville asukkaillemme sujuvaa asiointia, laadukasta palvelua ja ajantasaista tietoa toiminnastamme.

Riskienhallinta on tärkeä osa vastuullista toimintatapaamme. Olemme yhdessä henkilöstömme kanssa laatineet riskikartoituksen, jonka tavoitteena on tunnistaa ja arvioida kattavasti toimintaamme liittyvät riskit sekä hallita niitä. Riskikartoitusta päivitetään säännöllisesti.

Kiinteistökannan kehittäminen

Kehitämme kiinteistökantaamme vastaamaan niin nykyisten kuin tulevienkin asukkaiden tarpeita. Kehittämistä ohjaavat kiinteistöstrategia ja -luokitus sekä kiinteistökohtainen PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma. Suunnitelmallisella korjaustoiminnalla varmistamme kiinteistöjen arvon säilymisen ja parannamme asuntojen vuokrattavuutta. Korjaustoiminnan painopiste on 1970- ja 80-luvuilla rakennetuissa taloissa, jotka muodostavat suurimman osan kiinteistökannastamme.

Huhtikuussa 2022 Viialankatu 5:ssä alkanutta peruskorjausurakkaa seuraa kolmen muun kerrostalon peruskorjaus seuraavan neljän vuoden aikana. Peruskorjattavissa kohteissa uusitaan käytännössä kaikki: LVIS-tekniikka, sisätilat, talon julkisivu ja vesikatto sekä piha-alueet. Viialankadulla huoneistojakoja muutetaan niin, että paljon kysyttyjen kohtuukokoisten kaksioiden määrää saadaan lisättyä. Lisäksi asunnoista tehdään mahdollisimman esteettömiä, jotta senioreiden tai liikuntarajoitteisten on helppo liikkua. Rakennuksen energiatehokkuus paranee mm. ikkunoiden uudistamisella ja asuntoihin asennettavien asuntokohtaisten ilmanvaihdon ansiosta. Kohde tulee olemaan ensimmäinen laatuaan kaupungin vuokratalokohteista.

Toisaalta sijainniltaan ja kunnoltaan huonot kiinteistöt vaativat myös purkupäätöksiä. Uutta on puolestaan rakennettava sinne, missä on kysyntää. Kouvolan Asunnot on tehnyt päätöksen uuden asuinkerrostalon rakentamisesta Kouvolan Halkotorille, joka tuo oman lisänsä keskustan asuntotarjontaan. Kerrostaloon on alustavien suunnitelmien mukaan tulossa kuusi kerrosta ja 60 asuntoa. Sijainti keskustassa takaa tuleville asukkaille kattavat palvelut. Rakentaminen alkaa vuonna 2023, ja ensimmäiset asukkaat saadaan taloon vuoden 2024 aikana.

Luotettavat kumppanuudet

Tavoitteemme on muodostaa yhteistyökumppaneidemme kanssa pitkäaikaisia kumppanuussuhteita, jotka perustuvat molemminpuoliseen luottamukseen ja avoimeen vuorovaikutukseen. Keskeisimpien kumppaneiden, kuten kiinteistönhuoltoyritysten, kanssa yhteydenpito on tiivistä. Pidämme säännöllisesti palaute- ja kehittämiskeskusteluja, millä varmistamme palvelutoiminnan laadun jatkuvan kehittymisen.

Olemme sitoutuneet harmaan talouden torjuntaan. Noudatamme tilaajavastuulakia sekä hankintojen kilpailuttamisessa että sopimuskauden aikana. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme lakisääteisten velvoitteiden hoitamista ja vastuullisia toimintatapoja.  Vakituisten kumppaniyritysten osalta olemme automatisoineet tilaajavastuutietojen seurannan.