Viihtyisää ja turvallista asumista

|

Me Kouvolan Asunnoilla mahdollistamme asukkaidemme asuinviihtyvyyden ja turvallisen asumisen erilaisilla toimenpiteillä. Kiinteistöjen kunto, teknisten järjestelmien toimivuus, kiinteistönhuolto ja siivous sekä erilaiset asuinturvallisuuteen liittyvät asiat vaativat jatkuvaa seurantaa ja huolenpitoa.

Asuinviihtyvyyden avaintekijöitä ovat kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelma ja kiinteistöstrategia. Kiinteistöillemme on laadittu omat kuntoluokitukset. Lisäksi kaikilla kiinteistöissä olevilla LVI-teknisillä järjestelmillä on niin kutsuttu tavoitteellinen käyttöikä. Kiinteistön kuntoluokitus ja järjestelmien käyttöikä huomioiden olemme laatineet kiinteistöillemme pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS). Suunnitelmalla varaudutaan siihen, ettei kiinteistöjen kunnossa ja ylläpidossa tule yllätyksiä, vaan voimme hallitusti ja suunnitellusti tehdä kunkin kiinteistön tarpeen mukaisia korjaus- ja ylläpitotöitä.

Toteutamme myös vuonna 2021 laadittua kiinteistöstrategiaa, jolla vastataan tulevaisuuden asumisen vaateisiin. Vuokra-asumisen mahdollisuuksissa on otettava huomioon alati kasvava iäkkään väestön osuus, mutta toisaalta myös tahto tarjota moderneja asumisen vaihtoehtoja Kouvolaan työn tai opiskelujen perässä muuttaville tai jo asuville nuorille aikuisille ja perheille.

Viialankatu 5:n peruskorjausurakka kilpailutettiin ja aloitettiin suunnitteluvaiheella vuoden 2021 aikana. Työmaa alkoi huhtikuussa 2022.

Valvomme kiinteistönhuollon ja siivouksen laatua säännöllisesti

Otimme vuonna 2021 käyttöön kiinteistönhuollon päivittäistä työtä ohjaavan kiinteistönhoidon laadunvalvontajärjestelmän, jolla seuraamme kiinteistönhuollon ja siivouksen laatua. Isännöitsijämme kirjaavat vastuullaan olevien kiinteistöjen huomiot suoraan laadunvalvontajärjestelmään. Huomiota kiinnitetään mm. kiinteistöjen yleisiin tiloihin, piha-alueisiin, jätehuoneeseen ja muuhun ympäristöön.

Mahdolliset epäkohdat ja kiitokset välitetään suoraan järjestelmän kautta kyseisen kiinteistön huollosta tai siivouksesta vastaavalle palveluntuottajalle. Tämä mahdollistaa epäkohtiin puuttumisen ja reagoinnin nopeasti, mutta samalla myös pitemmän ajan seurannan. Laadunvalvontajärjestelmän merkintöjen ja asukkailta tulevien vikailmoitusten pohjalta kumppaneiden kanssa käydään kuukausittain myös kehityskeskustelut.

Turvallinen asuminen

Kouvolan Asuntojen asumisturvallisuuden takeena on mm. kiinteistöissä oleviin hisseihin, sprinklereihin ja paloilmoitinjärjestelmiin tehtävät säännölliset määräaikaistatarkastukset. Osa tarkastuksista kuuluu kiinteistönhuollon rutiinitoimenpiteisiin, kun taas osa tarkastuksista vaatii erillisen toimeksiannon asiaan erikoistuneelle taholle. Esimerkiksi kiinteistöjemme väestönsuojien tarkastukset pyörivät joka vuosi. Tarkastuksen suorittaa siihen valtuutettu yritys, joka tekee tiiviyskokeet. Väestönsuojan on oltava käyttövalmis 72 tunnin sisällä tilanteen niin vaatiessa.

Tekniset isännöitsijämme sekä huoltokumppanimme osallistuivat huhtikuussa 2022 Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton järjestämään väestönsuojanhoitajan koulutukseen.

Olemme asennuttaneet kaikkien kiinteistöjemme rappukäytäviin ja huoneistoihin palovaroittimet. Vuoden 2021 paloturvallisuusviikolla toteutimme Facebook-kampanjan, jossa muistutimme paloturvallisuuteen liittyvistä asioista. Järjestimme kolmessa kohteessa myös turvallisuuskävelyt. Kävelyjen tarkoituksena on yhdessä asukkaiden kanssa kartoittaa paloturvallisuuteen liittyviä tekijöitä talossa sekä tuoda esiin asukkaiden havaintoja niihin liittyen.

Järjestämme asukkaille turvallisuuskävelyjä kiinteistöihimme sopimuksen mukaan. Ota yhteyttä: asumisneuvonta(a)kouvolanasunnot.fi

Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi teetämme kiinteistöihimme säännöllisesti paloturvallisuuden riskitarkastukset. Paloturvallisuuden riskistarkastus on ainutlaatuinen arviointimenetelmä, jossa Safetumin asiantuntija mittaa 175 osa-aluetta kattavan kiinteistön turvallisuusindeksin. Kiinteistöistä kartoitetaan mahdollisia riskejä, tarkastetaan piha-alueiden turvallisuus, kalusteet ja yleiset tilat sekä opasteet teknisiin tiloihin. Kouvolan Asunnot teettää tarkastukset parin vuoden välein ja tekee aina tarkastuksista saatavien raporttien pohjalta suositellut korjaavat toimenpiteet. Tarkastukset eivät kuulu lakisääteisiin toimenpiteisiin, vaan ovat osa omaa asumisturvallisuuden hallintaamme.

Viimeisin riskitarkastuskierros kaikkiin Kouvolan Asuntojen kohteisiin tehtiin keväällä 2022 Safetumin toimesta.

Lisäämme asumisturvallisuutta myös uusimalla talojen lukitusjärjestelmiä vuosittain. Tavoitteemme on siirtyä kaikissa kohteissamme sähköiseen lukitukseen. Kuluneen vuoden aikana uusia lukitusjärjestelmiä asennettiin 12 kiinteistöön, ja kaikkiaan sähköisen lukituksen piirissä on noin 60 kiinteistöä.

Isännöitsijä Kimmo Spiring kertoo, että sähköiset lukitusjärjestelmät ovat mekaanisia turvallisempia.