Yhteisöllisyyden edistäminen

|

Asukastoimintaa tukemalla vahvistamme asukkaiden keskinäistä yhteisöllisyyttä ja hyvää naapuruutta. Asukastoiminnan kautta asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa oman talonsa ja asuinympäristön viihtyisyyteen. Kannustamme asukkaita aktiiviseen yhteistoimintaan myös asukastoimikuntien ulkopuolella.

Asukastoiminnan veturina toimivat asukastoimikunnat, jotka valitaan talokohtaisissa asukaskokouksissa. Toimikunnat voivat järjestää erilaisia asukastapahtumia ja miettiä keinoja, joilla asumisviihtyvyyttä, turvallisuutta ja kiinteistön kunnossapitoa voidaan parantaa.

Asukastoimikunnat ovat meille tärkeä yhteistyökumppani. Tuemme niiden toimintaa vuotuisella määrärahalla, jota asukastoimikunnat voivat käyttää esimerkiksi talkoiden, asukasjuhlien ja muiden asukkaiden yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen sekä talon yhteisiin hankintoihin. Tällä hetkellä meillä toimii 23 asukastoimikuntaa.

Järjestämme asukastoimikunnille ja niiden puheenjohtajille erilaisia tilaisuuksia vuosittain. Vuonna 2021 palkitsimme viisi pitkäaikaista ja aktiivisesti toiminutta asukastoimikuntien puheenjohtajaa, jotka ovat jo vuosien ajan tahoillaan järjestäneet asukkaille erilaista ohjelmaa ja tehneet hyvää yhteistyötä Kouvolan Asuntojen kanssa.

Kannustamme asukkaita järjestämään yhteisiä pihatalkoita myös ilman asukastoimikuntien aktiivisuutta. Tuemme talkoiden järjestämistä tarjoiluin sekä toimittamalla tarvittavat työvälineet asukkaiden käyttöön. Tuemme taloja rahallisesti myös kesä- ja syyskukkien hankinnassa. Keväällä 2022 kannustimme asukkaitamme osallistumaan Kouvolan kaupungin Siisti Siti -siivouskampanjaan, joka keräsikin useamman porukan lenkkeilijöitä keräämään roskia asuinalueiltamme.

Kouvolan Asuntojen itse järjestämistä, kaikille asukkaille suunnatuista asukastapahtumista elokuussa järjestetty Tykkimäkipäivä keräsi viime vuonna 938 osallistujaa. Vuosittainen asukaskokous puolestaan kärsi koronarajoitusten jälleen kiristyessä osanottajien jäädessä alle sataan. Uutena asukastapahtumana järjestimme helmikuussa 2022 koko perheen talviriehan Mielakassa. Talviriehasta on tarkoitus tehdä Tykkimäkipäivän tapaan perinne.

Uutena toimintamuotona aloitimme viime vuoden lopulla alueelliset Asukaskahvit, joka on vapaamuotoinen tilaisuus tavata Kouvolan Asuntojen henkilökuntaa ja keskustella asumiseen liittyvistä asioista tai ihan vaan kahvitella naapuruston kanssa.

Asukastoiminnan kehittäminen

Asukastoiminta kaipaa tulevaisuudessa uudistumista ja perinteisempien toimintatapojen rinnalle tarvitaan myös uusia tapoja toteuttaa yhteisöllisyyttä. Saimme tänä keväänä päätökseen viime vuonna aloitetun projektin asukastoiminnan kehittämiseksi yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa. Viiden hengen opiskelijaryhmä palvelumuotoilun opintojaksolta ideoi meille uusia yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja.

Työnsä pohjaksi opiskelijat teettivät asukastoiminnasta sähköpostikyselyn nykyisten asukastoimikuntien puheenjohtajille. Lisäksi he laativat vapaasti kaikkien vastattavissa olleen kyselyn ja äänestyksen sosiaalisen median kautta ja hyödynsivät työssään myös Kouvolan Asuntojen vuoden 2020 asukastyytyväisyyskyselyn tuloksia. Opiskelijat järjestivät myös työpajan, johon osallistui henkilöitä Kouvolan Asuntojen eri yksiköistä.

Lopputuloksena oli uusi, tulevaisuuden asukastoiminnan konsepti, jota kehitämme edelleen tulevaisuudessa käyttöön otettaviksi. Konseptin perusajatuksena on ”yksin yhdessä”, jolloin asukastoiminnasta tulee luonteva osa arkea ja jokainen löytää oman tapansa olla osa asuinyhteisöä.