Asukkaan sisäänmuuttotarkastus

Sisäänmuuttotarkastuslomakkeen täyttäminen on tärkeää, koska se suojaa sekä vuokralaisen että vuokranantajan oikeuksia. Lomakkeen avulla dokumentoidaan asunnon kunto muuttohetkellä. Tämä auttaa välttämään väärinkäsityksiä ja mahdollisia riitatilanteita vuokrasuhteen päättyessä. Lisäksi se varmistaa, että mahdolliset vahingot tai puutteet voidaan korjata nopeasti.

Ohjeistus lomakkeen täyttämiseen:

  • Käy asunto huolellisesti läpi ja tarkasta sen kunto.
  • Merkitse lomakkeeseen mahdolliset vauriot, puutteet tai huomiot, kuten naarmut seinissä, puuttuvat valaisimet tai muut havaitut epäkohdat.
  • Ota valokuvia havaitsemistasi puutteista ja liitä ne lomakkeeseen, jos se on mahdollista.
  • Kirjaa lomakkeeseen myös muut erityishuomiot, kuten puuttuvat avaimet, postilaatikon kunto tai muut erityispiirteet.
  • Käy lopuksi läpi kaikki kirjatut tiedot varmistaaksesi, että ne ovat oikein ja kattavia.
  • Hyväksy ja lähetä lomake sähköisesti vuokranantajalle

Muista, että tarkka ja huolellinen lomakkeen täyttäminen on tärkeää sekä sinun että vuokranantajan etujen turvaamiseksi. Näin varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat tietoisia asunnon kunnosta ja mahdollisista puutteista jo vuokrasuhteen alussa.

Ei ole sisäänmuuttotarkastusta