Asukastoiminta

Asukastoiminta on asukkaiden vapaaehtoista yhteistä tekemistä asumisviihtyvyyden ja asuinympäristön parantamiseksi. Se antaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa omaa asumistaan koskeviin asioihin. Asukastoiminnan tarkoitus on edistää talojen kunnossapitoa ja hoitoa sekä asukkaiden yhteisöllisyyttä.

Asukasdemokratia Kouvolan Asunnoilla

Asukasdemokratia perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa, jota valtion tuella rakennetun vuokratalon omistajan on noudatettava. Yhteishallintolaki antaa vuokratalojen asukkaille päätösvaltaa ja mahdollisuuden vaikuttaa omaa asumistaan koskeviin asioihin ja tätä kautta lisätä asumisviihtyisyyttä sekä edistää talojen kunnossapitoa ja hoitoa.

Yhteishallintolain mukainen asukasdemokratia tarkoittaa käytännössä sitä, että asukkailla on oikeus saada tietoa, osallistua valmisteluun, antaa lausuntoja sekä valvoa ja päättää yhteishallintolaissa mainituista asioista.

Kouvolan Asunnolla asukkaiden vaikuttamisen paikkoja ovat esimerkiksi vuosittain järjestettävä asukaskokous ja talokohtaiset asukaskokoukset sekä taloissa toimivat asukastoimikunnat. Kouvolan Asuntojen taloissa toimii tällä hetkellä 23 aktiivista asukastoimikuntaa. Lisäksi Kouvolan Asuntojen hallituksessa edustaa kaksi asukasjäsentä.

Asukastoimikunta

Asukastoimikunnat edustavat tasapuolisesti talojensa asukkaita ja toimivat viestinvälittäjinä Kouvolan Asuntojen suuntaan. Asukastoimikunta saa käyttöönsä määrärahan (300 € + 3 €/asunto/vuosi), jota se voi käyttää erilaisten asukastapahtumien järjestämiseen ja hankintoihin. Lisäksi Kouvolan Asunnot järjestää asukastoimikunnille koulutuksia ja tapahtumia eri aiheista.

Lisätietoa asukastoimikuntien toiminnasta saa talojen asukastoimikuntien puheenjohtajilta tai Kouvolan Asuntojen asumisneuvonnasta. Kuka tahansa talon asukas voi tehdä aloitteen asukastoimikunnan perustamiseksi omaan taloonsa ottamalla yhteyttä Kouvolan Asuntojen asumisneuvontaan.

Asukastoiminnan monet mahdollisuudet

Asukastoiminta on vapaamuotoista, naapureiden välistä yhteisöllistä tekemistä. Toiminta on vapaaehtoista ja jokainen voi osallistua siihen oman mielenkiintonsa mukaan. Asukastoiminnan tarkoitus on lisätä asukkaiden asuinviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä omassa talossaan.  Yksinkertaisimmillaan se voi olla pihatalkoita, kesä- ja syyskukkien laittoa pihalle tai esimerkiksi Kouvolan Asuntojen järjestämiä asukaskahveja. Asukastoiminnasta tiedotetaan talojen ilmoitustauluilla.

Yleensä talon asukastapahtumien toteuttajana toimii talon asukastoimikunta. Tapahtumia ja talkoita voi kuitenkin järjestää, vaikka talossa ei omaa asukastoimikuntaa olisikaan. Kouvolan Asunnot tukee asukkaiden yhteistä toimintaa tapahtumarahalla (100 € / vuosi), jolla halutaan kannustaa asukkaita erilaisten tapahtumien, kuten pihatalkoiden ja grillijuhlien järjestämiseen. Tapahtumarahan edellytyksenä on, että se on avoin kaikille talon asukkaille.

Esitä ideasi tapahtumarahan käytöstä asukaskoordinaattorille!

Asukaskoordinaattorit

Kaisa Liukka, p. 020 615 8904
Kaisu Tulokas, p. 020 615 8007

Pihakukkien hankintaa tuetaan keväisin ja syksyisin nk. kukkarahalla, joka on 100 €/talo.

Oman talon pihatalkoista tai kukkaostoksista tulee ilmoittaa asukaskoordinaattoreille osoitteeseen: asumisneuvonta(a)kouvolanasunnot.fi