Vastuullisuus

Kouvolan Asunnot on luotettava ja vastuullinen toimija niin vuokranantajana, työnantajana kuin yhteistyökumppaninakin. Meille vastuullisuus tarkoittaa asukastyytyväisyyden ja työtyytyväisyyden jatkuvaa parantamista, toimintamme haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistä sekä kestävää ja läpinäkyvää liiketoimintaa. Se merkitsee myös asukkaidemme, henkilöstömme ja yhteistyökumppaneidemme näkemysten kuuntelua, aktiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Vastuullisuusohjelmamme vuosille 2021-2023 muodostuu neljästä teemasta, jotka kattavat sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen vastuun: Elämänlaatua asukkaalle, Tyytyväinen työyhteisö, Elinvoimainen ympäristö ja Kestävä liiketoiminta. Kullekin teemalle olemme määritelleet painopisteet sekä tavoitteet ja toimenpiteet, joiden toteutumista seuraamme vuosittain.

Pidämme huolta henkilöstömme ja asukkaidemme hyvinvoinnista. 

Parannamme kiinteistöjen
energiatehokkuutta ja lisäämme
uusiutuvan energian käyttöä. 

Olemme vastuullinen työnantaja
ja yhteistyökumppani.
Edellytämme vastuullisuutta
yhteistyökumppaneiltamme.

Tarjoamme kohtuuhintaisia
ja turvallisia vuokra-asuntoja sekä edistämme ympäristöystävällistä asumista.

Hillitsemme ilmastonmuutosta
pienentämällä hiilijalanjälkeä.