Biojätteen lajittelun teemavuosi 2022

|

Kouvolan Asunnot viettää biojätteen lajittelun teemavuotta 2022, jonka tavoitteena on muistuttaa biojätteen lajittelun tärkeydestä.

Yhteistyössä Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa toteutamme viiteen kohteeseemme biojätteen lajittelukampanjan, jossa talojen biojätteen lajittelua seurataan ja mitataan – samalla talot kilpailevat keskenään seurantavälillä biojätteen lajittelun tehostamisesta. Seurantaan ja kampanjaan valitut talot ovat Utinkatu 39, Utunmäentie 15, Jokelantörmäntie 2, Takapolku 4 ja Ravimiehentie 10.

Talojen bio- ja sekajätteistä tullaan tekemään alku-, väli-, ja loppukartoitukset: jätteet punnitaan ja tarkastetaan. Kampanjan lopuksi selviää, mikä taloista on onnistunut lisäämään biojätteen lajittelua tehokkaimmin ja laadukkaimmin niin, että jätteet päätyvät lopulta oikeaan loppujäteastiaan.

Kannustamme kaikkia asukkaitamme kiinnittämään huomiota biojätteiden lajitteluun, sillä jätteenlajittelun onnistuminen ehkäisee ympäristön kuormittumista ja vaikuttaa myös asumisen kuluihin ja tätä kautta kestävään talouteen.