Purkubetoni paikallisesti hyötykäyttöön

|

Kouvolan Asunnoilla puretaan Inkeroisten Rantapellon alueella kaksi kerrostaloa: Rantapellontie 9 ja Ratatie 4. Purku-urakassa käynnissä on parhaillaan Ratatien raskaspurku. Betoni on purkujakeista määrältään suurin. Betonimurske hyödynnetään Kouvolan kaupungin katujen väylärakentamisessa Inkeroisten alueella purku-urakan jälkeen.

Kouvolan Asunnot Oy ja Kouvolan kaupungin Yhdyskuntatekniikan rakennuttamisyksikkö on tehnyt yhteistyötä aiemmissa vastaavissa purkuhankkeissa betonimurskeen hyödyntämisessä katu- ja väylähankkeissa mm. Voikkaan Virtakiven vierassataman ja Hirvelän venesataman alueella.

Betonimurskeen käyttö vähentää neitsytkiviaineiden käyttöä

Betonimurske on ympäristöystävällinen vaihtoehto neitsytkiviaineksille maarakentamisessa.  Betonimursketta voidaan käyttää sekä väylä- ja kenttärakentamiskohteissa kuten pysäköinti- ja urheilualueet.

Betonimurskeen laatu

Ennen kuin purkamisesta syntynyt jätebetoni luovutetaan hyödynnettäväksi, siitä tutkitaan kokoomanäyttein haitta-aineiden liukoisuus ja pitoisuus, materiaalijakauma ja mahdolliset epäpuhtaudet.

Betonimurske-EOW voimaan 1.9.2022

Rakennusala on odottanut pitkään ”Betonimurske-EOW-asetusta” (EOW = End of waste = ei enää jätettä). Säädöksen toivotaan avaavan merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia rakennusalalle. Kyseessä on ensimmäinen kansallinen EOW-asetus. Tavoitteena on keventää sääntelyä ja sujuvoittaa toimintaa.

EOW-asetus = valtioneuvoston asetus, jossa määritellään, milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä. Jätteeksi luokittelun päätyttyä betonimursketta voidaan myydä eteenpäin esimerkiksi rakennusmateriaalina, minkä uskotaan parantavan sen markkinoita ja hyödynnettävyyttä. Ei enää jätettä -tarkastelut ovat kiertotalouden ytimessä.

Betonista eritellään ”pulveroimalla” rakenneteräkset erilleen omaksi kierrätysjakeeksi.