Sujuvaa asiakaspalvelua

|

Sujuva asiakaspalvelu on hyvän asiakaskokemuksen perusta. Pyrimme jatkuvasti parantamaan asiakaskokemustamme ja kehittämään palveluvalmiuttamme. Meillä asiakaspalvelu kuuluu kaikille työntekijöille työtehtävistä riippumatta.

Haluamme taata asiakkaillemme hyvän asiakaskokemuksen palvelupolkumme alusta loppuun saakka. Selvittääksemme mahdolliset toimintaamme liittyvät kehittämiskohteet perustimme keväällä 2021 henkilöstömme eri yksiköiden edustajista koostuvan työryhmän, joka kävi yksityiskohtaisesti läpi asiakkaanpolkumme eri vaiheet asiakkaan näkökulmasta. Kaikki prosessit on avattu ja kuvattu auki, ja ongelmakohtiin on tehty tarpeen mukaan yhtiön sisäisiä toiminnallisia muutoksia.  Työn tueksi koko henkilöstö osallistui Rastor Instituutin juuri meille räätälöimään asiakaspalvelukoulutukseen, jonka jokainen suoritti kesään 2022 mennessä.

Asiakkaat tavoittavat meidät eri kanavien kautta. Monipuoliset palvelukanavamme mahdollistavat asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta. Asukassivuilla asukkaat voivat mm. tarkastella omaa asumista koskevia tietoja, tehdä vikailmoituksia, lähettää viestejä asiakaspalveluun ja lukea taloa koskevia tiedotteita. Jatkamme sivujen kehittämistä, jotta ne palvelisivat asukkaitamme mahdollisimman monissa asumiseen liittyvissä asioissa.  Sujuvoittaaksemme asiointia entisestän, otimme vuonna 2021 käyttöön sähköisen allekirjoitusmahdollisuuden vuokrasopimuksia varten sekä avainautomaatin, josta uudet asukkaat voivat noutaa avaimet myös toimistoajan ulkopuolella.

  • Kouvolan Asuntojen NPS 24
  • Yli 11 000 asiakaskontaktia vuodessa
  • Asukassivut asiakkaiden käytössä 24/7

Toteutamme vuosittain asukastyytyväisyyskyselyn, jossa selvitetään asukkaiden tyytyväisyyttä yhtiön eri toimintoihin: asiakaspalveluun, asukastoimintaan, kiinteistöjen huoltoon ja ylläpitoon sekä viestintään.

Kyselytulokset käydään läpi niin henkilökuntamme kuin yhteistyökumppaneidemme kanssa ja niitä hyödynnetään toimintamme kehittämisessä.